هیئت تعزیه داران اباعبدالله الحسین (ع) میگون

اجرای مراسم تعزیه محرم 93-سالن تربیت بدنی فشم